O nas

Doskonale wiemy, że prowadzenie kancelarii, różnego rodzaju archiwów czy zarządzanie dokumentacją jest niezwykle trudne i czasochłonne. Problem ten dotyczy zwłaszcza kancelarii parafialnych, które muszą prowadzić Księża Proboszczowie obok wielu innych, często ważniejszych obowiązków duszpasterskich. Z tego też powodu zrodził się przed dziesięcioma już laty pomysł kompleksowej pomocy w prowadzeniu kancelarii parafialnej, zarządzaniu dokumentacją kościelną oraz ich informatyzacji, która w dzisiejszych czasach bywa nieoceniona, ze względu na czas wyszukiwania danych.

* * *

W wyniku tych przemyśleń i nabytych doświadczeń powstała firma G&T, która oferuje Księżom Proboszczom kompleksową pomoc w zakresie informatyzacji kancelarii parafialnych, organizacji parafialnych składnic akt, a także inwentaryzacji obiektów sakralnych i cmentarzy oraz ich zarządzaniu. W skład G&T wchodzą osoby, które posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu kancelarii parafialnej:

MARCIN GUZIK – od 2008 do 2021 roku kościelny w parafii św. Marii Magdaleny w Krakowie – Kosocicach, opiekun cmentarza parafialnego w Krakowie przy ul. Osterwy oraz pełnomocnik Księdza Proboszcza w prowadzeniu prac kancelaryjnych związanych z obsługą archiwum, ksiąg metrykalnych i innej dokumentacji parafialnej. W naszej firmie koordynuje prace związane z inwentaryzacjami obiektów sakralnych i cmentarzy.

ROBERT TWARDOWSKI – historyk, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie o specjalizacji archiwistyka, z bogatym doświadczeniem zawodowym w archiwach państwowych, m. in. Archiwum Narodowe w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej, parafialnych i prywatnych. O jego pracy i działalności archiwistycznej i genealogicznej pisały periodyki polskie i zagraniczne. W naszej firmie nadzoruje prace związane z organizacją archiwów parafialnych i tworzeniem elektronicznych wersji dokumentacji.

Z parafiami współpracujemy od 2012 roku i pracowaliśmy już dla ponad 300 parafii w całej Polsce. Nasze bogate doświadczenie, specjalistyczna wiedza i ogromne zaangażowanie pozwala nam mieć pewność, że współpraca z nami będzie owocna i przyniesie parafii oczekiwane korzyści.

Prosimy o poświęcenie kilku minut i zapoznanie się z treścią zakładek na stronie, w których opisaliśmy poszczególne zakresy naszej działalności. Z pewnością wartościowe okaże się zapoznanie się z referencjami i opiniami o naszej pracy. Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • robert-twardowski

 • Robert Twardowski

  Historyk, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie o specjalizacji archiwistyka, z bogatym doświadczeniem zawodowym w archiwach państwowych, m. in. Archiwum Narodowe w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej, parafialnych i prywatnych. W naszej firmie nadzoruje prace związane z organizacją archiwów parafialnych i tworzeniem elektronicznych wersji dokumentacji.

 • marcin-guzik

 • Marcin Guzik

  Od 2008 do 2021 roku kościelny w parafii św. Marii Magdaleny w Krakowie – Kosocicach, zarządca cmentarza parafialnego w Krakowie przy ul. Osterwy oraz pełnomocnik Księdza Proboszcza w prowadzeniu prac kancelaryjnych związanych z obsługą archiwum, ksiąg metrykalnych i innej dokumentacji parafialnej. W naszej firmie koordynuje prace związane z inwentaryzacjami obiektów sakralnych i cmentarzy.

 • Joanna Opiał

 • Joanna Opiał

  Z wykształcenia bibliotekoznawca. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach wolontaryjnych Archiwum Państwowego i Narodowego w Krakowie. Porządkowała akta instytucji publicznych i kościelnych.