G&T

O nas

Doskonale wiemy, że prowadzenie kancelarii, różnego rodzaju archiwów czy zarządzanie dokumentacją jest niezwykle trudne i czasochłonne. Problem ten dotyczy zwłaszcza kancelarii parafialnych, które muszą prowadzić Księża Proboszczowie obok wielu innych, często ważniejszych obowiązków duszpasterskich. Z tego też powodu zrodził się przed kilkoma laty pomysł kompleksowej pomocy w prowadzeniu kancelarii parafialnej, zarządzaniu dokumentacją kościelną oraz ich informatyzacji, która w dzisiejszych czasach bywa nieoceniona, ze względu na czas wyszukiwania danych.

Czytaj więcej

 

Nasze usługi

 

 • Inwentaryzacje obiektów sakralnych

  Inwentaryzacja kościołów, kaplic i innych miejsc użyteczności religijnej pod kątem ich historii, stanu faktycznego i wyglądu zewnętrznego.

  Więcej
 • Inwentaryzacje cmentarzy

  Kompleksowa inwentaryzacja cmentarzy parafialnych do wersji komputerowej i papierowej, wraz z utworzeniem ksiąg cmentarnych zawierających wszystkie dane dotyczące grobów, ich lokalizacji na terenie cmentarza, dane opiekunów i opłat dzierżawnych.

  Więcej
 • Informatyzacja kancelarii parafialnej

  Wprowadzanie danych z kartotek i ksiąg do programów komputerowych, obecnych na rynku, a wybranych przez Księdza Proboszcza. Wprowadzanie danych odbywa się w sposób niekolidujący z normalnym, codziennym funkcjonowaniem kancelarii parafialnej.

  Więcej
 • Organizacja parafialnej składnicy akt

  Jako jedyni na rynku oferujemy kompleksową obsługę dokumentacji papierowej archiwum oraz kancelarii parafialnej. Przez wiele lat istnienia parafii gromadzi ona niezliczoną ilość dokumentacji papierowej, która wymaga rzetelnego uporządkowania i oznaczenia.

  Więcej

Kim jesteśmy

 

 • robert-twardowski

 • Robert Twardowski

   

  Historyk, absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie o specjalizacji archiwistyka, z bogatym doświadczeniem zawodowym w archiwach państwowych, m. in. Archiwum Narodowe w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej, parafialnych i prywatnych. W naszej firmie nadzoruje prace związane z organizacją archiwów parafialnych i tworzeniem elektronicznych wersji dokumentacji.

 • marcin-guzik

 • Marcin Guzik

   

  Od 2008 r. kościelny w parafii św. Marii Magdaleny w Krakowie – Kosocicach, zarządca cmentarza parafialnego w Krakowie przy ul. Osterwy oraz pełnomocnik Księdza Proboszcza w prowadzeniu prac kancelaryjnych związanych z obsługą archiwum, ksiąg metrykalnych i innej dokumentacji parafialnej. W naszej firmie koordynuje prace związane z inwentaryzacjami obiektów sakralnych i cmentarzy.

 

 • Joanna Opiał

   

 • Joanna Opiał

  Z wykształcenia bibliotekoznawca. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach wolontaryjnych Archiwum Państwowego i Narodowego w Krakowie. Porządkowała akta instytucji publicznych i kościelnych.