Inwentaryzacje cmentarzy

Bądźcie pilni w zachowywaniu porządku, ponieważ porządek z kolei zachowa was. – Św. Bernard.

Firma G&T oferuje pomoc w inwentaryzacji cmentarzy parafialnych do wersji elektronicznej, wraz z utworzeniem ksiąg cmentarnych zawierających wszystkie dane dotyczące grobów, ich lokalizacji na terenie cmentarza, dane opiekunów i opłat dzierżawnych. Przeprowadzana przez nas inwentaryzacja cmentarza przebiega następująco:

1. wizja lokalna i dostosowanie do wymagań zarządcy cmentarza unikatowej numeracji grobów, uwzględniającej podział cmentarza na sektory i rzędy

2. określenie w porozumieniu z zarządcą cmentarza typów grobów i ich nazewnictwa (np. grobowiec pojedynczy lub podwójny, nagrobek pojedynczy lub podwójny, mogiła ziemna itp.)

3. wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich grobów

4. spis zmarłych pochowanych w poszczególnych grobach z tablic nagrobnych

5. uzupełnienie danych o zmarłych z posiadanych przez Parafię ksiąg osób pochowanych oraz innych dokumentów, będących w posiadaniu zarządcy cmentarza

6. ustalenie danych opiekunów poszczególnych grobów (imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz opłaconych okresów dzierżawy

7. wprowadzenie wszystkich powyższych danych oraz zdjęć do programu komputerowego, dostępnego na rynku programów służących do zarządzania cmentarzem, wybranego przez zarządcę cmentarza lub stworzonego przez nas arkusza odpowiadającego potrzebom zarządcy cmentarza.

8. sporządzenie Księgi Grobów oraz Księgi Zmarłych, zawierających wszystkie powyższe dane w wersji papierowej

9. instalacja wybranego programu i bazy danych na komputerze zarządcy cmentarza

10. przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi programu komputerowego, wydawania pozwoleń i zaświadczeń o dokonanych opłatach

11. wykonanie poglądowej mapki cmentarza z oznaczeniem poszczególnych sektorów, rzędów i numerów grobów

12. wsparcie techniczne w okresie 12 miesięcy od momentu zakończenia inwentaryzacji cmentarza