Informatyzacja kancelarii parafialnej

Kto chce owocnie pracować, musi mieć miłość w sercu i praktykować cierpliwość w działaniu. – Św. Jan Bosko

W dzisiejszych czasach komputer stanowi nieodłączny element sprawnego funkcjonowania każdej kancelarii czy archiwum, także kancelarii parafialnej. Przy dużej ilości petentów sprawne i szybkie drukowanie zaświadczeń czy wyciągów z ksiąg metrykalnych lub kartoteki okazuje się niezastąpioną pomocą, a równocześnie pozwala nam zaoszczędzić tak cenny czas. Tworzenie komputerowej bazy danych ksiąg metrykalnych oraz kartoteki parafialnej stanowi także swoistą „kopię bezpieczeństwa”, w razie zniszczenia lub zagubienia jej wersji papierowej. Obecnie na rynku proponowanych jest wiele programów oferujących pomoc w prowadzeniu kancelarii parafialnej. Niestety: wprowadzenie wszystkich danych, będących już w księgach, czy kartotece, wymaga ogromu czasu i cierpliwości, a tylko solidne i rzetelne wykonanie tej czynności gwarantuje nam oczekiwane usprawnienie pracy w kancelarii.

Firma G&T wychodzi naprzeciw temu problemowi i oferuje wprowadzanie danych z kartotek i ksiąg do programów komputerowych, obecnych na rynku, a wybranych przez Księdza Proboszcza. Wprowadzanie danych odbywa się w sposób niekolidujący z normalnym, codziennym funkcjonowaniem kancelarii parafialnej.

Na zakończenie pracy baza danych zostaje zainstalowana na komputerze parafialnym oraz na nośniku zewnętrznym. W tym samym momencie zostaje ona usunięta z komputerów czy nośników zewnętrznych będących w naszym posiadaniu.