Organizacja parafialnej składnicy akt

Gdzie ład, tam i harmonia; gdzie zaś harmonia, tam odpowiedni na wszystko czas; gdzie zaś odpowiedni czas, tam pożytek. – Św. Ireneusz.

Porządkowanie dokumentacji aktowej (papierowej) to niezwykle skomplikowana czynność, wymagająca nie tylko świetnej orientacji w zakresie merytorycznej zawartości dokumentów lub ich odczytania, ale także umiejętności fizycznego z nimi postępowania, np. ze starymi aktami. Tylko właściwie wykonane porządkowanie akt bywa zbawienne w toku codziennej pracy i zabezpiecza nas przed konsekwencjami niewłaściwego postępowania z dokumentami. Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy w tym zakresie.

Jako jedyni na rynku oferujemy kompleksową obsługę dokumentacji papierowej archiwum oraz kancelarii parafialnej. Przez wiele lat istnienia parafii gromadzi ona niezliczoną ilość dokumentacji papierowej, która wymaga rzetelnego uporządkowania i oznaczenia. Porządek w dokumentacji papierowej skraca czas poszukiwania potrzebnego nam dokumentu oraz daje nam poczucie pewności, że w nagłych wypadkach łatwo odnajdziemy np. potrzebną fakturę czy akt notarialny.

W ramach porządkowania archiwum parafialnego firma G&T korzysta ze sprawdzonych sposobów organizowania i opisywania dokumentacji. Całość dokumentacji dzielona jest na poszczególne kategorie i podkategorie, a następnie pakowana w papierowe teczki i opisywana. Na koniec tworzony jest spis zdawczo-odbiorczy, niezbędny w celu szybkiego wyszukiwania dokumentu.

W ramach porządkowania archiwum oferujemy także uzupełnianie ksiąg metrykalnych z dawnych oraz bieżących lat oraz sporządzanie kopii ksiąg metrykalnych do archiwum diecezjalnego. Uzupełnianie ksiąg odbywa się zawsze tradycyjnym piórem i atramentem w kolorze czarnym. Dodatkowo tworzymy także papierowe spisy alfabetyczne ochrzczonych, zmarłych, małżonków oraz bierzmowanych.

Na potrzeby parafii możemy dokonać także utworzenia dokumentacji fotograficznej (skanowania) wszelkich dokumentów oraz ksiąg parafialnych.