Inwentaryzacje obiektów sakralnych

Praca wykonana z radością i miłością jest zawsze dziełem wyjątkowym i oryginalnym. – R. Sapriza.

Firma G&T oferuje pomoc w inwentaryzacji kościołów, kaplic i innych miejsc użyteczności religijnej pod kątem ich historii, stanu faktycznego i wyglądu zewnętrznego. Inwentaryzacja obejmuje kościoły i kaplice jako budowle oraz ich wyposażenie: ołtarze, tabernakula, ambony, figury i rzeźby, obrazy, krzyże, stacje Drogi Krzyżowej, chrzcielnice, konfesjonały, okna i witraże, stolarkę drewnianą, chorągwie i feretrony, szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, relikwiarze, tablice i epitafia, dzwony, kapliczki przydrożne itp. Przeprowadzana przez nas inwentaryzacja takich obiektów przebiega następująco:

1. wykonanie dokładnych pomiarów opisywanych obiektów i przedmiotów (wysokość, szerokość, długość)

2. wykonanie fotografii w wysokiej rozdzielczości, przekazywanej następnie Parafii w formie papierowej oraz elektronicznej

3. ustalenie dokładnej historii opisywanych przedmiotów, w oparciu o dostępne materiały historyczne oraz dokumenty archiwalne (czas i miejsce powstania, autor, szkoła, warsztat), a także opinie historyka sztuki oraz wykwalifikowanego konserwatora zabytków.

4. sporządzenie dokładnego opisu inwentaryzowanych przedmiotów pod kątem historii sztuki, wyglądu zewnętrznego i walorów artystycznych, a także materiału, z którego je stworzono i techniki wykonania

5. określenie stanu zachowania oraz ewentualnych potrzeb konserwatorskich

6. sporządzenie pełnego katalogu opisywanych przedmiotów wraz ze wszystkimi wyżej wymienionymi danymi w wersji papierowej oraz elektronicznej, przekazywanego następnie wraz ze zdjęciami do Parafii